Metody

Zaliczamy do nich:

 • techniki powięziowe;
 • techniki Sutherlanda;
 • techniki pozycyjnego rozluźniania Jones’a;
 • techniki ułatwionego pozycyjnego rozluźniania Schiowitza;
 • techniki skracania przeciw oporowi;
 • techniki dla stanów ostrych wg Colot’a;
 • techniki HVLA – manipulacja z dużą prędkością i małą amplitudą;
 • techniki parametrów złożonych;
 • techniki MET – energii mięśniowej;
 • techniki czaszkowo-krzyżowe;
 • techniki drenażowe.